Svamp

Kvalitét & Miljö

BjörnMat International AB är certifierade enligt IP Livsmedel. Vårt engagemang för att möta kraven från våra kunder i vår bransch är stort. BjörnMat har ett utvecklat system för egenkontroll, märkning, EDI samt spårbarhet och källorientering är en naturlig del i vårt miljöarbete.

 

Kvalitetsfilosofi

Allt vad vi gör ska utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om BjörnMat och gärna återkommer. Våra samarbetspartners som levererar förädlade varor till oss skall som minst uppfylla kraven enligt IP Livsmedel.

 

Miljöfilosofi

BjörnMat International AB ska genom ett aktivt miljöarbete med miljömedvetna medarbetare verka för en utveckling som är positiv för vår miljö.