Svamp

Kvalitét & Miljö

BjörnMat International AB är certifierat enligt IP Livsmedel och IP Arbetsvillkor. Vårt engagemang, för att möta kraven från våra kunder i vår bransch, är stort och att leverera säkra livsmedel är viktigt för oss.

 

Kvalitetsfilosofi

Allt arbete på företaget följer en väl utarbetad kvalitetshandbok som är framtagen enligt certifieringskrav, kommunala bestämmelser och kundspecifika önskemål. Våra samarbetspartners som levererar förädlade varor till oss skall som minst uppfylla kraven enligt IP Livsmedels senaste utgåva. Allt vad vi gör ska utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om BjörnMat och gärna återkommer.

  

Miljöfilosofi

BjörnMat International AB ska genom ett aktivt miljöarbete med miljömedvetna medarbetare verka för en utveckling som är positiv för vår miljö. Det förs alltid en kontinuerlig dialog med personal, kunder och leverantörer för att minska vår miljöpåverkan, där alla inom företaget verkar tillsammans.

  

 

 

Tillagd i varukorgen